Najnowszy

Zarezerwuj swoje szkolenia ogólnodostępne

Gorąco zapraszamy Państwa do rezerwacji miejsca na poniższe spotkania: Budowanie Fundamentów na rzecz Efektywnego Zespołu - szkolenie otwarte, hotel „Pod Reglami” w Krynicy Górskiej, tren

Czytaj więcej...

Dofinansowanie rozwojowe na szkolenia

admin 05.06.2018

Zestawienie aplikacji, które dostaną pomoc unijną w przyszłym roku:

Całościowe uproszczenie i optymalizacja aktualnego modelu obsługi zleceń serwisowych pomiędzy Airport Handling Systems i Partnerami w oparciu o wrożenie modelu B2B i wymianę danych w standardzie EDIFACT

Automatyzacja procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych NZOZ MR Medica z partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie elektronicznego systemu typu B2B

Kompletne opracowanie e-usługi GEMPHARM - inteligentnego narzędzia wsparcia działania aptek niesieciowych w zakresie zautomatyzowanych modeli analizy kluczowych informacji rynkowych wraz z nowatorskim systemem cross sellingu (rekomendacji).

Kompletne stworzenie modularnej platformy do wspomagania zarządzania najważniejszymi elementami działalności MSP, dostępnej wszędzie i na każdym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Budowa sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

Dokonanie zgłoszenia na wynalazek w postaci Metody integracji rozwiązań telekomunikacyjnych oraz dostarczania informacji o przyczynie niedostępności użytkownika na podstawie danych pobranych z jego urządzeń telekomunikacyjnych w krajach układu współpracy patentowej- Patent Cooperation Treaty (PCT).

Działania informacyjno - promocyjne realizowane w 2010 r. przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innwacyjna Gospodarka

FNTS.pl Fotograf Na Twój Ślub - zaprojektowanie platformy automatyzacji i optymalizacji procesu przygotowywania albumów z sesji ślubnych oraz komunikacji z fotografami|Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe - badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Teleinformatyczny Platforma Informatyczna typu B2B dla obsługi modeli zamawiania, planowania produkcji i dystrybucji pomiędzy Firmą MPS-Mechanik Sp. z o.o. i jej Partnerami.

Jaworowi ludzie co wy tu robicie ? Budujemy między nami internetowe mosty ! - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych na terenie Powiatu Jaworskiego .

Mobileswap PRO - koncepcja, opracowanie i zaimplementowanie od a do Z kompleksowego systemu B2B integrującego procesy związane z zamówieniami, wyceną, logistyką oraz rozliczeniem obrotu używanymi telefonami komórkowymi.

Ochrona własności przemysłowej wynalazku: podręczny akumulator energii odnawialnej pozyskiwanej z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na samochodach.

Wdrożenie i zaimplementowanie od a do Z procesu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy przedsiębiorstwa Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Zaprojektowanie nowego tiadiazolowego środka biobójczego do zastosowania w zwalczaniu kleszczy przenoszących istotne epidemiologiczne choroby odkleszczowe

Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bogusław Mioduszewscy Spółka Jawna poprzez Dzierżawienie i uruchomienie innowacyjnej automatycznej linii formierskiej bezskrzynkowej o pionowym podziale formy oraz Uruchomienie i upowszechnienie do oferty nowych produktów

Projekt wytworzenia internetowych usług umożliwiających podgląd na żywo przebiegu zawodów biegowych z wykorzystaniem technologii GPS, map interaktywnych oraz procesu kamer teleinformatycznych.

Rozwój mikrokoncernu z położeniem nacisku na stowrzenie i wypromowanie portalu społeczno - informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji.

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Zaprojektowanie i zaimplementowanie nowoczesnego procesu mobilnego klasy B2B w celu usprawnienia istniejącej infrastruktury technicznej firmy TAX AID s.c.

Zaprojektowanie nowoczesnej i praktycznej porównywarki ubezpieczeń on-line uwzględniającej w procesie porównania zawsze aktualne oferty dostępne w systemach direct poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Wdrożenie zdalnego systemu ewaluacji ekonomicznego sensu instalacji małej turbiny wiatrowej, ogniwa fotowoltaicznego oraz kolektora słonecznego w danej lokalizacji klienta

Opracowanie internetowej platformy umożliwiającej udostępnianie, rezerwację czasu antenowego oraz zarządzanie treścią prezentowaną na wyświetlaczach cyfrowych.

Stworzenie nowoczesnego serwisu zdalnego Fachowcy24 automatyzującego proces zamawiania oraz przyjmowania zleceń na rynku lokalnych specjalistów / fachowców.|Stworzenie platformy komunikacyjnej B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy firmą Polkemic II Sp. z o.o. S.K.A. a jej partnerami biznesowymi.

Stworzenie usługi wspierającej użytkowników przy organizacji przyjęć okolicznościowych i spotkań, dostępnej za pośrednictwem platformy www oraz aplikacji mobilnej.

Utworzenie centrum zarządzania inteligentnymi systemami transportu drogowego (ITS/BRD) w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne i biznesowe.

Uzyskanie ochrony prawnejw kraju i za granicą oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego metody kompetytywnej modyfikacji kapsydów bakteriofagowych oraz oczyszczania bakteriofagów z jej użyciem.

Uzyskanie ochrony wzorów przemysłowych dla dwóch modeli grzejników oraz grzałki jako element konkurencyjności grupy Terma Technologie Sp. z o.o. na rynku wspólnotowym.

Wdrożenie aplikacji B2B optymalizującej współpracę z podwykonawcami i zleceniodawcami w obszarze świadczenia usług hotelowych przez spółkę Poznańska 15.

Zaimplementowanie od podstaw elektronicznego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego systemu B2B integrującego procesy sprzedaży, zaopatrzenia, logistyki, kontroli jakości, wymiany informacji pomiędzy Gór-Stal i kontrahentami

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oxybiodegradowalnego regranulatu oraz oxybiodegradowalnych zdobionych pojemników do celów spożywczych i technicznych w firmie CHEKO|Wdrożenie nowego systemu B2B przez firmę PPM Sp. z o.o. w celu integracji i automatyzacji przepływu danych między Wnioskodawcą oraz partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie sprzedaży i czarteru jachtów.

Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu mobilnego, w celu informatyzacji modeli biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy PROFIN Ubezpieczenia i Fundusze Jacek Musidłowski a partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych i informacji

Zaimplementowanie od podstaw przez Komex Izabela Kliszcz-Hildenhagen dedykowanego procesu integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem pięciu współpracujących przedsiębiorstw.

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B realizującego kluczowe procesy biznesowe w zakresie automatyzacji obsługi zleceń, delegowania zadań, rozliczania oraz zarządzania firmą i jej zasobami.

Wdrożenie systemu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji modeli wdrożeniowych obejmujących obszar testowania rozwiązań oraz procesów wsparcia powdrożeniowego.

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Wsparcie na uzyskanie ochrony autorskiejwynalazku: Metoda ujednolicenia dostępu do Internetu wszystkim typom urządzeń, niezależnie od procesora i procesu operacyjnego”

Wsparcie procesów zarządzania Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Insytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) - poprzez finansowanie kosztów realizacji 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku

Zgłoszenie wynalazku do ochrony autorskiejprzez Firmę Produkcyjno-Handlowo-Usługową POLCHIMET Mieczysław Chilik, Eksport-Import w ramach międzynarodowej procedury PCTTagi: